Waarheid
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

3 plaatsers

Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 2:34 pm

Bs'd


Is er iemand die wat bewijzen uit het OT kan aandragen, of, als dat teveel gevraagd is, wat aanwijzingen kan aandragen uit het OT dat Jesaja 53 over de messias of over JC spreekt?


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 4:17 pm

het boek van henoch


En daar zag ik Een die een hoofd van dagen had, en Zijn hoofd was wit als wol. En bij Hem was een ander wezen, wiens gelaat het uiterlijk van een mens had, en zijn gezicht was vol van goedgunstigheid, zoals die van de heilige engelen. 2 En ik vroeg aan de engel die mij begeleidde en mij alle verborgen dingen toonde, aangaande die Zoon des Mensen, wie hij was, waar hij vandaan kwam, en waarom hij de Hoofd van Dagen vergezelde? 3 En hij antwoordde en zei tegen mij: dit is de Zoon des Mensen die rechtvaardigheid heeft, bij wie rechtvaardigheid verblijft, en die alle schatten van wat verborgen is openbaart. Want de Heer der Geesten heeft hem verkozen, en zijn deel heeft de voorkeur voor de Heer der Geesten in oprechtheid voor eeuwig.

4. En deze Zoon des Mensen die gij gezien hebt,
zal de koningen en de machthebbers van hun zetels doen opstaan,
en zal de regeringen der geweldenaren ontbinden,
en de tanden der zondaars breken.

5. Omdat zij Hem niet verheerlijken en lofprijzen,
en evenmin nederig erkennen uit welke bron hen een koninkrijk was toebedeeld.
En hij zal de vermelding van de geweldenaren omlaag halen,
en zal hen van schaamte vervullen.

6. En duisternis zal hun verblijfplaats zijn,
en wormen zullen een bed voor hen zijn.
En zij zullen niet de hoop verkrijgen om van hun bed op te staan,
omdat zij de naam van de Heer der Geesten niet verheerlijken.

7. En dezen zijn degenen die zich een oordeel over de sterren van de hemel aanmeten,
en hun handen tegen de Allerhoogste verheffen,
en de aarde waar zij op verblijven vertreden.

En al hun daden spreiden onrechtvaardigheid ten toon,
en hun macht berust op hun rijkdom,
en hun geloof is bij de goden die zij met hun eigen handen gemaakt hebben.

8. En zij verwerpen de naam van de Heer der Geesten,
en zij vervolgen de huizen van zijn gemeenten,
en de getrouwen die de naam van de Heer der Geesten aanhangen.

Waarom wordt er niet uit dit boek onderwezen,

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 4:26 pm

26 Ziet, de tijd zal komen, en het zal geschieden, dat de tekenen, die ik u voorzegd heb, zullen komen: de bruid zal verschijnen, en zij zal openbaar vertoond worden, die nu met aarde overtogen is.

27 En een ieder, die van de voorzegde onheilen bevrijd is, zal mijn wonderen zien.

28 Want mijn Zoon Yeshua zal geopenbaard worden met degenen die bij hem zijn, en die overgebleven zijn, zullen zich vervrolijken in vierhonderd jaren.

29 En na die jaren zal mijn Zoon sterven, en alle mensen die adem hebben.

30 En de wereld zal wederkeren tot het oude stilzwijgen, zeven dagen lang, gelijk in de voorgaande oordelen, zodat niemand zal overgelaten worden.

4 Ezra 7

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 4:40 pm

Rouwklacht over de doorstokene
10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Zach, 12: 10

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 4:43 pm

Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 13 Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.

Zac 11: 12-13

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 6:02 pm

Mia schreef:het boek van henoch

Waarom wordt er niet uit dit boek onderwezen,

Mia

Bs'd

Omdat, vrijwel niemand gelooft dat dat boek door God geinspireerd is.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 6:04 pm

Mia schreef:Rouwklacht over de doorstokene
Zach, 12: 10

Mia

Bs'd

Zach 12:10, Nieuwe Bijbel Vertaling: "Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken,
(12:10) Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Ze zullen naar mij kijken, die ze hebben doorstoken zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon."


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 6:05 pm

Mia schreef:Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 13 Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen.

Zac 11: 12-13


Bs'd

De christelijke claim van deze pagina: http://www.bijbelseprofetie.nl/pageID_4758801.html

1. Verraden voor 30 zilverstukken

Profetie: Zacharia 11:12 “Want ik had tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, brengt mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen”.

Vervulling: Mattheüs 26:14-15 “Toen ging een van de twaalven, genaamd Judas Iskáriot, tot de overpriesters, 15 En zeide: Wat wilt gij mij geven, en ik zal Hem u overleveren? En zij hebben hem toegelegd dertig zilveren penningen”.

Vervulling: Mattheüs 27:5-7 “En toen hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zichzelf. 6 En de overpriesters, de zilveren penningen nemende, zeiden: Het is niet geoorloofd, deze in de offerkist te leggen, omdat het een prijs des bloeds is. 7 En te zamen raad gehouden hebbende, kochten zij daarmee de akker van de pottenbakker, tot een begrafenis voor de vreemdelingen”.

NOOT: merk op dat we zowel in de profetie als in de vervulling het volgende zien: (1) het geld was zilver; (2) er waren 30 stukken (Matt. 27:3); (3) ze werden neergeworpen… (4) in het huis des HEEREN (YAHWEH); en (5) het geld werd gebruikt om het veld van de pottenbakker te kopen.

De feiten:

Zach 11: "12 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 13 Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen."

Er wordt hier in Zacheria niet gesproken over de messias, er wordt niet gesproken over iemand die verraden wordt voor dertig zilverlingen, en er wordt niet gesproken over een pottenbakker.
Niet gesproken over een pottenbakker?

Niet gesproken over een pottenbakker.

Om te beginnen laten de christenen een zeer in verlegenheid brengend stuk tekst uit Matt 27 weg. Maar hier is het: "6 De overpriesters namen de zilverlingen en zeiden: Wij mogen die niet in de offerkist doen, want het is bloedgeld. 7 En zij namen het besluit daarvoor het land van de pottenbakker te kopen als begraafplaats voor de vreemdelingen. 8 Daarom heet dat land Bloedakker, tot heden toe. 9 Toen werd vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, toen hij zeide: En zij namen de dertig zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatte, die zij geschat hadden van de kinderen Israëls, 10 en gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Here mij had opgedragen."

Zoals een ieder kan zien, het NT claimt hier dat de tekst over de dertig zilverlingen afkomstig is uit Jeremia, terwijl het in werkelijkheid afkomstig is uit Zacheria. Dat is al een enorme blunder van het NT wat geacht wordt geinspireerd door God te zijn.

De bovenstaande vertalingen komen uit de NBG '51 vertaling. Het NT heeft het over een "pottenbakker". In Zacheria 11 staat in de grondtekst "jotseer". Eén vertaling daarvan is pottenbakker, maar het kan "schatbewaarder" of "penningmeester" betekenen, hetgeen hier de juiste vertaling is. Zacheria zegt in de NBG '51 vertaling: "En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen."

Het "Huis des HEREN" is de tempel. En in de tempel zaten geen pottenbakkers. Wat er wel in de tempel was was iemand die giften voor de tempel in ontvangst nam. Daarom zegt de joodse "Stone Edition of the Tanach": "HASHEM
(letterlijk: "De Naam) said to me, "Throw it to the treasurer of the Precious Stronghold wich I have divested from them". So I threw it into the Temple of HASHEM, to the treasurer."
Ook de Nieuwe Wereld Vertaling van de J-H-V-H getuigen geeft hier een redelijke vertaling van: "Daarop zei J-E-H-O-V-A-H tot mij: "Werp het in de schatkist - de majestueuze waarde waarop ik van hun standpunt uit bezien ben." Bijgevolg nam ik de dertig zilverstukken en wierp die in de schatkist in het huis van J-E-H-0-V-A-H."

En ook de Leidse Vertaling heeft het begrepen: "En de Heer zeide tot mij: Werp dat in de schatkist. Een fraai loon, dat ik door hen ben waard gekeurd! Zo nam ik de dertig zilverlingen en wierp die in het huis des Heeren in de schatkist."

En ook de Naardense vertaling heeft het licht gezien: "Dan zegt de Ene tot mij: werp dat in de schatkist, die fraaie waarde die ik door hen waard geacht ben! Ik neem de dertig stukken zilver en werp het in het huis van de Ene, in de schatkist."

We zien dus dat er hier helemaal geen pottenbakker aan te pas komt. Dus niet alleen claimt het NT de verkeerde profeet, ook het kopen van land van een pottenbakker heeft TOTAAL NIETS te maken met dat tekstgedeelte
uit Zacheria.

Maar wat nog belangrijker is, is dat we hier dus zien dat het nieuw testamentische verhalen door de NT schrijvers aangepast zijn aan wat zij dachten dat er in de OT profeten stond, zodat het net zou lijken alsof er OT profetieen vervuld zouden zijn.

Maar hier met deze misvertaling vallen ze dus vreselijk door de mand.

Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 6:11 pm

Bs'd

Mia, ik zie dat je van alles post, behalve enig bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias of JC zou spreken.

Kan ik daaruit concluderen dat je dat bewijs niet hebt?


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 6:17 pm

Allee , allee , dit zijn allemaal bewijzen, alleen jij wil ze niet zien,

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 6:31 pm

Mia schreef:Allee , allee , dit zijn allemaal bewijzen, alleen jij wil ze niet zien,

Mia

Bs'd

Ik vraag om "Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt".

Dat kan dus niet komen van het boek van Henoch of zo.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Mia ma jun 16, 2008 9:26 am

Het ging over de waarheid,

Maar je blijft telkens jou invulling geven,
je trekt alle teksten uit zijn verband
zo kan één ieder gelijk krijgen
We halen uit de Tenakh, henoch, ezra, zelfs uit de rabbijnse uitleggingen

Ik wist het wel, ik kende Jou al langer dan vandaag, en kende jou uitleggingen,
Dit had bij het tegenover effect, dan je wilde bereiken
Het heeft mijn inzichten alleen maar versterkt,
Ja, je kunt mensen op een dwaalspoor brengen, want de meesten hebben geen kennis,
hebben geen inzicht in de tenakh , kennen alleen maar het griekse nieuw verbond
Dezn zijn dan ook een gemakkelijke prooi

Voor mij is mijn bijdrage hier afgelopen,
Ik dank je dat je geholpen hebt in het openen van mijn ogen

Gelukkig zijn er Messiaanse Joden, die me hier hebben geholpen, die me inzichten hebben gegeven vanuit de Joodse gedachte wereld,
Anders had ik me nooit zo kunnen wapenen, en had je een gemakkelijk prooi aan mij gehad,
Want ik was een zoekende ziel, die de Joden liefheeft, en graag meer wilde weten
Ik weet dat de Messiaanse Joden spijtig genoeg niet door jullie geliefd zijn,
Zij hebben me zeer goed uitgelegd , Wat betreft de Echad, één YHWH, en nee zij leren niet dat je Yeshua moet aanbidden, maar dat Yeshua de weg en de middelaar is tot YHWH, we bidden zoals Yeshua ons zelf heeft aaangeleerd, Het onze Vader

Hiermee is voor mij het laatste gezegd
Ik hoop dat je mij respektteerd, en ons gerust laat op onze Forum

Shalom, Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Eliyahu ma jun 16, 2008 2:56 pm

Mia schreef:Het ging over de waarheid,

Maar je blijft telkens jou invulling geven,
je trekt alle teksten uit zijn verband
zo kan één ieder gelijk krijgen
We halen uit de Tenakh, henoch, ezra, zelfs uit de rabbijnse uitleggingen

Bs'd

Ik geloof dat de Tenach door God geinspireerd is. En al de rest wat jij opnoemt niet.

En het is mij volslagen onduidelijk hoe jij als christen je geloof kan baseren op rabbijnse uitleggingen.

Als je waarde hecht aan wat de rabbijnen zeggen, vraag ze dan wat ze over JC denken.

Ik wist het wel, ik kende Jou al langer dan vandaag, en kende jou uitleggingen,
Dit had bij het tegenover effect, dan je wilde bereiken
Het heeft mijn inzichten alleen maar versterkt,
Ja, je kunt mensen op een dwaalspoor brengen, want de meesten hebben geen kennis,
hebben geen inzicht in de tenakh , kennen alleen maar het griekse nieuw verbond
Dezn zijn dan ook een gemakkelijke prooi

Voor mij is mijn bijdrage hier afgelopen,
Ik dank je dat je geholpen hebt in het openen van mijn ogen

Gelukkig zijn er Messiaanse Joden, die me hier hebben geholpen, die me inzichten hebben gegeven vanuit de Joodse gedachte wereld,
Anders had ik me nooit zo kunnen wapenen, en had je een gemakkelijk prooi aan mij gehad,
Want ik was een zoekende ziel, die de Joden liefheeft, en graag meer wilde weten
Ik weet dat de Messiaanse Joden spijtig genoeg niet door jullie geliefd zijn,
Zij hebben me zeer goed uitgelegd , Wat betreft de Echad, één YHWH, en nee zij leren niet dat je Yeshua moet aanbidden, maar dat Yeshua de weg en de middelaar is tot YHWH, we bidden zoals Yeshua ons zelf heeft aaangeleerd, Het onze Vader

Hiermee is voor mij het laatste gezegd
Ik hoop dat je mij respektteerd, en ons gerust laat op onze Forum

Shalom, Mia

Aangezien je mij al een poosje terug in de ban gedaan hebt op jouw forum hoef je je daar geen zorgen over te maken.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  wijnandmet wo okt 08, 2008 12:54 pm

Welk forum?

ps.. wel een interessante discussie.

wijnandmet

Aantal berichten : 1
Registration date : 08-10-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt? Empty Re: Is er Bijbels bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt?

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum