Waarheid
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

De Knecht uit Jesaja 53

2 plaatsers

Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin zo nov 02, 2008 12:21 am

Hey Eli, weet je zeker dat de Knecht uit Jesaja 53 het volk Jis'rael is ? Wat een flauwekul !!

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu ma nov 24, 2008 5:50 pm

Bs'd

Lees hier wie de knecht van God is in Jesaja 53: http://www.geocities.com/bergZion/Jesaja53.html


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin wo nov 26, 2008 9:12 pm

Eliyahu schreef:Bs'd

Lees hier wie de knecht van God is in Jesaja 53: http://www.geocities.com/bergZion/Jesaja53.html


Eliyahu

Klopt nix van, hier komt de uitleg :

In Jesjajahoe 53:9 staat er van de Knecht geschreven :

"לא-חמס עשה ולא מרמה בפיו"/"lo chamas asah we'lo mir'mah bepiew"

De NBG vertaaldt "chamas" met "onrecht" , een betere vertaling is "geweld" . De tekst zegt dus dat de Knecht geen geweld heeft gedaan en dat er bedriegelijkheid ["mir'mah"] in zijn mond is geweest .

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu do nov 27, 2008 5:00 pm

Bs'd

Als Jesaja spreekt over de knecht van God, spreekt hij dan over God zelf, of over iemand anders?


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu do nov 27, 2008 5:32 pm

Bs'd

Waarom Jesaja 53 NIET over JC spreekt:

“Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn;” Het christendom gelooft dat dit JC is. Het christendom gelooft dat JC de ene God is. Dus God is zijn eigen knecht?

“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning”
Wanneer was dit ook al weer het geval met JC?

“Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte”
Wanneer was JC ziek?

“ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”
Was hij volgens het NT niet een zeer geziene prediker die te midden van een grote schare aanhangers zijn intrede in Jeruzalem maakte?“als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”
Deed zijn mond niet open? “En toen Hij dit zeide, gaf een van de dienaars, die erbij stond, Jezus een slag in het gelaat en zeide: Antwoordt Gij zó de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” Joh 18:22
Toen hij aan het kruis hing klaagde hij God, dat is zichzelf, aan. Hij vroeg: Waarom heb ik mezelf verlaten? “En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Markus 15:34
Hoe bedoelt u: “Hij deed zijn mond niet open”?

“Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hen geweest.”
Dit is het duidelijkste bewijs dat het niet over de messias kan gaan: Er staat: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op HEN (meervoud) geweest”
Dit is de zoveelste christelijke misvertaling. Het meervoud past hier natuurlijk niet in het cristelijke straatje, en daarom wordt er een enkelvoud van gemaakt. Maar hier is het dus heel duidelijk dat het volk Israel werd gestraft voor de zonden van het volk Israel.
Het hebreeuwse woord wat hier gebruikt is is “lamo”, en het betekent “voor hun”.
Voor de liefhebber; het woord "lamo" is ook te vinden in o.a: Genesis 9:26-27: “Ook sprak hij: Geloofd zij de Heer, de god van Sem, en Kanaan zij HUN tot slaaf! God breide Jafeth uit; hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij HUN tot slaaf!”
Deut 32:32 + 35, “hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn HUN trossen.” Letterlijk: “bittere trossen zijn er VOOR HEN”
“snel komt nader wat OVER HEN is beschikt.”
Deut 33:2; “Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en OVER HEN opgegaan uit Seïr;”

Het woord “lamo”, hetgeen betekent “voor hun” of “op hun” wordt verder nog gebruikt in Jesaja 16:4, 26:14 + 16, 35:8, Psalm 119:165, en andere plaatsen.

“En men stelde zijn graf bij de goddelozen;"

JC zijn graf was niet bij de goddelozen: "57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 58 Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen."

Zijn graf was bij een discipel van hem, dus niet bij een goddeloze.

"bij de rijke was hij in zijn stervens”.

In zijn sterven was hij bij misdadigers, en niet bij rijken. Maar wederom een meervoud wat aangeeft dat het niet over 1 persoon kan gaan. De meeste vertalingen geven hier het woord “dood”, enkelvoud. Maar het woord “dood” staat toch echt in het meervoud.
Als je gelooft dat deze tekst gaat over een heel volk dan zijn die meervouden geen probleem, maar als je wil volhouden dat het over de messias gaat, dan zit je dus in de problemen. Tenzij natuurlijk het christendom nu gaat beweren dat God niet 1 keer maar meerdere keren is doodgegaan.

“bij goddelozen werd zijn graf gesteld, bij onderdrukkers zijn grafheuvel, hoewel hij geen geweld had gepleegd”
Geen geweld gepleegd? “En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.” Joh 2:15

“Maar het behaagde J-H-W-H hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.”
Dus het was de wil van God om zichzelf te verbrijzelen?

“Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” God maakt zichzelf een schuldoffer om zichzelf te verzoenen?
God is zo boos op zijn zondige schepselen dat hij ze pas kan vergeven als hij zijn schepselen godsmoord heeft laten plegen, als hij zichzelf heeft laten slachten door zijn schepselen, dan is het OK en kan hij ze wel vergeven?

“zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben”
JC ziet zijn nakomelingen? Hij was nooit getrouwd; hoe deed ie dat?
Een lang leven hebben? God had een lang leven? Maar hij werd vermoord toen hij net 30 was???

“Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen”
God geeft zichzelf buit tezamen met machtigen? Wanneer is dat JC ten deel gevallen?

En dit alles terwijl er TOTAAL GEEN BIJBELS BEWIJS IS dat Jesaja 53 over de messias spreekt???

Terwijl de messias NERGENS in Jesaja, NERGENS in het hele OT aangeduid wordt als "de knecht van God"???

Is het nou echt zo moeilijk om te zien dat dit allemaal gekkigheid is?

Is het nou echt zo moeilijk om te zien dat je 2 goden hebt, de Vader en JC???

En dan toch volhouden dat je maar 1 God aanbid? Hoe gehersenspoeld moet je zijn om daar in te geloven?


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu do nov 27, 2008 5:40 pm

Florin schreef:Hey Eli, weet je zeker dat de Knecht uit Jesaja 53 het volk Jis'rael is ? Wat een flauwekul !!

Florin

Bs'd

Ik heb harde bewijzen uit het OT voor mijn uitleg dat Jesaja 53 over het volk Israel spreekt.

Jij hebt helemaal geen bewijzen uit het OT dat het over de messias spreekt.

Iets gaan beweren zonder enig bewijs, DAT is flauwekul.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin vr nov 28, 2008 2:13 pm

Eliyahu schreef:
Florin schreef:Hey Eli, weet je zeker dat de Knecht uit Jesaja 53 het volk Jis'rael is ? Wat een flauwekul !!

Florin

Bs'd

Ik heb harde bewijzen uit het OT voor mijn uitleg dat Jesaja 53 over het volk Israel spreekt.

Jij hebt helemaal geen bewijzen uit het OT dat het over de messias spreekt.

Iets gaan beweren zonder enig bewijs, DAT is flauwekul.


Eliyahu

Eliyahu, dit is wat ik je vroeg : Hoe kan het allemaal dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin vr nov 28, 2008 3:03 pm

En hier heb je de bewijs dat de Bijbelse God Zelf perfect past in het plaatje van de Knecht uit Jesaja 53 en niet Jisrael :

Nou van alle vlees en bloed staat er in Spreuken 20:9 geschreven :

"Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde?"

Met andere woorden NIEMAND kan van zichzelf zeggen of van een ander dat hij rein/gaaf is van de zonde ! Als ik dus lees wat er van de Knecht uit Jesaja 53 geschreven staat dan past het leven van de God van Jis'rael/Bijbelse God Zelf, Die volgens Zacharja Hij Zelf doorstoken zal worden, PERFECT in het plaatje van het gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !

"והביטו אלי את אשר-דקרו וספדו עליו כמספד על-היחיד והמר עליו כהמר על-הבכור "

"en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben..." [SV]

Nou : Rashi en de wijzen [daar zal de rabbijnen mee worden bedoeld] zegt/zeggen dat deGene waar in Zechareja 12:10 over gesproken wordt de Messias is en volgens de tekst zelf is de Bijbelse God Zelf deGene Die doorstoken zal worden :

as one mourns over an only son As a man mourns over his only son. = And our Sages expounded this in tractate Sukkah (52a) as referring to the Messiah, son of Joseph, who was slain.

In Zechareja 12:10 is JHWH Zelf de Spreker en Hij zegt : "en zij zullen MIJ ["Mij" is hier in de eerste persoon gesteld] aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben..." [SV]

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu zo nov 30, 2008 12:46 pm

Florin schreef:En hier heb je de bewijs dat de Bijbelse God Zelf perfect past in het plaatje van de Knecht uit Jesaja 53 en niet Jisrael :

Nou van alle vlees en bloed staat er in Spreuken 20:9 geschreven :

"Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde?"

Met andere woorden NIEMAND kan van zichzelf zeggen of van een ander dat hij rein/gaaf is van de zonde ! Als ik dus lees wat er van de Knecht uit Jesaja 53 geschreven staat dan past het leven van de God van Jis'rael/Bijbelse God Zelf,

Bs'd

Er staat niet in Jesaja dat de knecht zonder zonden was, er staat alleen dat hij geen geweld gedaan heeft, en geen bedrog in zijn mond gevonden was.
Maar de zonde van Israel was afgodendienst, en niet bedrog of geweld.

Die volgens Zacharja Hij Zelf doorstoken zal worden, PERFECT in het plaatje van het gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !

Zie hier waarom JC helemaal niet past in Jesaja 53:

Bs'd

Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53:

“Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn;” Het christendom gelooft dat dit JC is. Het christendom gelooft dat JC de ene God is. Dus God is zijn eigen knecht?

“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning”
Wanneer was dit ook al weer het geval met JC?

“Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte”
Wanneer was JC ziek?

“ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”
Was hij volgens het NT niet een zeer geziene prediker die te midden van een grote schare aanhangers zijn intrede in Jeruzalem maakte?“als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”
Deed zijn mond niet open? “En toen Hij dit zeide, gaf een van de dienaars, die erbij stond, Jezus een slag in het gelaat en zeide: Antwoordt Gij zó de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” Joh 18:22
Toen hij aan het kruis hing klaagde hij God, dat is zichzelf, aan. Hij vroeg: Waarom heb ik mezelf verlaten? “En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Markus 15:34
Hoe bedoelt u: “Hij deed zijn mond niet open”?

“Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hen geweest.”
Dit is het duidelijkste bewijs dat het niet over de messias kan gaan: Er staat: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op HEN (meervoud) geweest”
Dit is de zoveelste christelijke misvertaling. Het meervoud past hier natuurlijk niet in het cristelijke straatje, en daarom wordt er een enkelvoud van gemaakt. Maar hier is het dus heel duidelijk dat het volk Israel werd gestraft voor de zonden van het volk Israel.
Het hebreeuwse woord wat hier gebruikt is is “lamo”, en het betekent “voor hun”.
Voor de liefhebber; het woord "lamo" is ook te vinden in o.a: Genesis 9:26-27: “Ook sprak hij: Geloofd zij de Heer, de god van Sem, en Kanaan zij HUN tot slaaf! God breide Jafeth uit; hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij HUN tot slaaf!”
Deut 32:32 + 35, “hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn HUN trossen.” Letterlijk: “bittere trossen zijn er VOOR HEN”
“snel komt nader wat OVER HEN is beschikt.”
Deut 33:2; “Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en OVER HEN opgegaan uit Seïr;”

Het woord “lamo”, hetgeen betekent “voor hun” of “op hun” wordt verder nog gebruikt in Jesaja 16:4, 26:14 + 16, 35:8, Psalm 119:165, en andere plaatsen.

“En men stelde zijn graf bij de goddelozen;"

JC zijn graf was niet bij de goddelozen: "57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 58 Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen."

Zijn graf was bij een discipel van hem, dus niet bij een goddeloze.

"bij de rijke was hij in zijn stervens”.

In zijn sterven was hij bij misdadigers, en niet bij rijken. Maar wederom een meervoud wat aangeeft dat het niet over 1 persoon kan gaan. De meeste vertalingen geven hier het woord “dood”, enkelvoud. Maar het woord “dood” staat toch echt in het meervoud.
Als je gelooft dat deze tekst gaat over een heel volk dan zijn die meervouden geen probleem, maar als je wil volhouden dat het over de messias gaat, dan zit je dus in de problemen. Tenzij natuurlijk het christendom nu gaat beweren dat God niet 1 keer maar meerdere keren is doodgegaan.

“bij goddelozen werd zijn graf gesteld, bij onderdrukkers zijn grafheuvel, hoewel hij geen geweld had gepleegd”
Geen geweld gepleegd? “En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.” Joh 2:15

“Maar het behaagde J-H-W-H hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.”
Dus het was de wil van God om zichzelf te verbrijzelen?

“Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” God maakt zichzelf een schuldoffer om zichzelf te verzoenen?
God is zo boos op zijn zondige schepselen dat hij ze pas kan vergeven als hij zijn schepselen godsmoord heeft laten plegen, als hij zichzelf heeft laten slachten door zijn schepselen, dan is het OK en kan hij ze wel vergeven?

“zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben”
JC ziet zijn nakomelingen? Hij was nooit getrouwd; hoe deed ie dat?
Een lang leven hebben? God had een lang leven? Maar hij werd vermoord toen hij net 30 was???

“Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen”
God geeft zichzelf buit tezamen met machtigen? Wanneer is dat JC ten deel gevallen?

En dit alles terwijl er TOTAAL GEEN BIJBELS BEWIJS IS dat Jesaja 53 over de messias spreekt???

Terwijl de messias NERGENS in Jesaja, NERGENS in het hele OT aangeduid wordt als "de knecht van God"???

Is het nou echt zo moeilijk om te zien dat dit allemaal gekkigheid is?

Is het nou echt zo moeilijk om te zien dat je 2 goden hebt, de Vader en JC???

En dan toch volhouden dat je maar 1 God aanbid? Hoe gehersenspoeld moet je zijn om daar in te geloven?

"en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben..." [SV]

Lees hier waarom in Zach 12:10 het niet God is die doorstoken wordt: http://www.geocities.com/wegvel/etasher.htmlEliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin ma dec 01, 2008 5:05 pm

En hier heb je de bewijs dat de Bijbelse God Zelf perfect past in het plaatje van de Knecht uit Jesaja 53 en niet Jisrael :

Nou van alle vlees en bloed staat er in Spreuken 20:9 geschreven :

"Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde?"

Met andere woorden NIEMAND kan van zichzelf zeggen of van een ander dat hij rein/gaaf is van de zonde ! Als ik dus lees wat er van de Knecht uit Jesaja 53 geschreven staat dan past het leven van de God van Jis'rael/Bijbelse God Zelf,

Bs'd

Er staat niet in Jesaja dat de knecht zonder zonden was, er staat alleen dat hij geen geweld gedaan heeft, en geen bedrog in zijn mond gevonden was.
Maar de zonde van Israel was afgodendienst, en niet bedrog of geweld.[/quote]


Wahahahahahahahahaha !! Klasse Eli ! Natuurlijk staat er alleen geschreven dat de zonde van Jis'rael "ALLEEN" afgodendienst is geweest, omdat je de helft van wat ik je schrijf wegmoffeld . Dit schreef ik je :

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?

Die volgens Zacharja Hij Zelf doorstoken zal worden, PERFECT in het plaatje van het gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !

Zie hier waarom JC helemaal niet past in Jesaja 53:

Bs'd

Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53:[/quote]

Wahahahahahahahahaha , nog eens klasse Jan !! Maar waar is 99,9 % van wat ik je schreef gebleven ???

Yoeeeeeeehoeeeeeee , ik vroeg je niet naar de "bewijzen" [en natuurlijk zijn dat non bewijzen] die er wel niet zouden zijn dat de Knecht Jesjoea niet kan zijn maar naar de boven stuk .

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu di dec 02, 2008 4:02 pm

Bs'd

Laten we de feiten nog even op een rijtje zetten:

De christenen kunnen niet met het geringste bewijs uit Jesaja of de rest van het OT op de proppen komen dat de knecht in Jesaja 53 de messias zou moeten zijn.

Er is volop bewijs dat de knecht in Jesaja 53 het volk Israel is.

Er is volop bewijs dat de knecht niet JC kan zijn.

Zelfs een blinde kan zien dat als er gesproken wordt over "de knecht van God" dat het dan niet spreekt over God zelf.

Een driejarig kind snapt dat God niet zijn eigen knecht is.


Dus de christelijke interpretatie is onzin.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin wo dec 03, 2008 8:04 pm

Eliyahu schreef:Bs'd

Laten we de feiten nog even op een rijtje zetten:

De christenen kunnen niet met het geringste bewijs uit Jesaja of de rest van het OT op de proppen komen dat de knecht in Jesaja 53 de messias zou moeten zijn.

Er is volop bewijs dat de knecht in Jesaja 53 het volk Israel is.

Er is volop bewijs dat de knecht niet JC kan zijn.

Zelfs een blinde kan zien dat als er gesproken wordt over "de knecht van God" dat het dan niet spreekt over God zelf.

Een driejarig kind snapt dat God niet zijn eigen knecht is.


Dus de christelijke interpretatie is onzin.


Eliyahu

Jaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaan, yoeeeeeeeeeeehoeeeeeeeeeeeee : ik vroeg je niet of de christelijke interpretatie een "onzin" is of niet maar het volgende :

Wahahahahahahahahaha !! Klasse Eli ! Natuurlijk staat er alleen geschreven dat de zonde van Jis'rael "ALLEEN" afgodendienst is geweest, omdat je de helft van wat ik je schrijf wegmoffeld . Dit schreef ik je :

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?


Die volgens Zacharja Hij Zelf doorstoken zal worden, PERFECT in het plaatje van het gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !


Wahahahahahahahahaha , nog eens klasse Jan !! Maar waar is 99,9 % van wat ik je schreef gebleven ???

Yoeeeeeeehoeeeeeee , ik vroeg je niet naar de "bewijzen" [en natuurlijk zijn dat non bewijzen] die er wel niet zouden zijn dat de Knecht Jesjoea niet kan zijn maar naar de boven stuk .

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu do dec 04, 2008 7:41 am

Bs'd

Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53:

“Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn;” Het christendom gelooft dat dit JC is. Het christendom gelooft dat JC de ene God is. Dus God is zijn eigen knecht?

Een driejarig kind snapt dat als God in Jesaja 53 spreekt over zijn knecht, dat God dan niet over zichzelf spreekt.

Alleen de christenen hebben erg veel moeite om dat te begrijpen.


“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning”
Wanneer was dit ook al weer het geval met JC?

“Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte”
Wanneer was JC ziek?

“ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”
Was hij volgens het NT niet een zeer geziene prediker die te midden van een grote schare aanhangers zijn intrede in Jeruzalem maakte?


“als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”
Deed zijn mond niet open? “En toen Hij dit zeide, gaf een van de dienaars, die erbij stond, Jezus een slag in het gelaat en zeide: Antwoordt Gij zó de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” Joh 18:22
Toen hij aan het kruis hing klaagde hij God, dat is zichzelf, aan. Hij vroeg: Waarom heb ik mezelf verlaten? “En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Markus 15:34
Hoe bedoelt u: “Hij deed zijn mond niet open”?

“Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hen geweest.”
Dit is het duidelijkste bewijs dat het niet over de messias kan gaan: Er staat: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op HEN (meervoud) geweest”
Dit is de zoveelste christelijke misvertaling. Het meervoud past hier natuurlijk niet in het cristelijke straatje, en daarom wordt er een enkelvoud van gemaakt. Maar hier is het dus heel duidelijk dat het volk Israel werd gestraft voor de zonden van het volk Israel.
Het hebreeuwse woord wat hier gebruikt is is “lamo”, en het betekent “voor hun”.
Voor de liefhebber; het woord "lamo" is ook te vinden in o.a: Genesis 9:26-27: “Ook sprak hij: Geloofd zij de Heer, de god van Sem, en Kanaan zij HUN tot slaaf! God breide Jafeth uit; hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij HUN tot slaaf!”
Deut 32:32 + 35, “hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn HUN trossen.” Letterlijk: “bittere trossen zijn er VOOR HEN”
“snel komt nader wat OVER HEN is beschikt.”
Deut 33:2; “Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en OVER HEN opgegaan uit Seïr;”

Het woord “lamo”, hetgeen betekent “voor hun” of “op hun” wordt verder nog gebruikt in Jesaja 16:4, 26:14 + 16, 35:8, Psalm 119:165, en andere plaatsen.

“En men stelde zijn graf bij de goddelozen;"

JC zijn graf was niet bij de goddelozen: "57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 58 Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven. 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 60 en hij legde het in zijn nieuw graf, dat hij in de rots had laten uithouwen, en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen."

Zijn graf was bij een discipel van hem, dus niet bij een goddeloze.

"bij de rijke was hij in zijn stervens”.

In zijn sterven was hij bij misdadigers, en niet bij rijken. Maar wederom een meervoud wat aangeeft dat het niet over 1 persoon kan gaan. De meeste vertalingen geven hier het woord “dood”, enkelvoud. Maar het woord “dood” staat toch echt in het meervoud.
Als je gelooft dat deze tekst gaat over een heel volk dan zijn die meervouden geen probleem, maar als je wil volhouden dat het over de messias gaat, dan zit je dus in de problemen. Tenzij natuurlijk het christendom nu gaat beweren dat God niet 1 keer maar meerdere keren is doodgegaan.

“bij goddelozen werd zijn graf gesteld, bij onderdrukkers zijn grafheuvel, hoewel hij geen geweld had gepleegd”
Geen geweld gepleegd? “En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.” Joh 2:15

“Maar het behaagde J-H-W-H hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.”
Dus het was de wil van God om zichzelf te verbrijzelen?

“Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” God maakt zichzelf een schuldoffer om zichzelf te verzoenen?
God is zo boos op zijn zondige schepselen dat hij ze pas kan vergeven als hij zijn schepselen godsmoord heeft laten plegen, als hij zichzelf heeft laten slachten door zijn schepselen, dan is het OK en kan hij ze wel vergeven?

“zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben”
JC ziet zijn nakomelingen? Hij was nooit getrouwd; hoe deed ie dat?
Een lang leven hebben? God had een lang leven? Maar hij werd vermoord toen hij net 30 was???

“Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen”
God geeft zichzelf buit tezamen met machtigen? Wanneer is dat JC ten deel gevallen?

En dit alles terwijl er TOTAAL GEEN BIJBELS BEWIJS IS uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt???

Terwijl de messias NERGENS in Jesaja, NERGENS in het hele OT aangeduid wordt als "de knecht van God"???

Is het nou echt zo moeilijk om te zien dat dit allemaal gekkigheid is?

Is het nou echt zo moeilijk om te zien dat je 2 goden hebt, de Vader en JC???

En dan toch volhouden dat je maar 1 God aanbid? Hoe gehersenspoeld moet je zijn om daar in te geloven?Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin za dec 06, 2008 2:26 pm

Bs'd

Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53

Eliyahu jongen, daar hebben we het nu niet over . [FF tussendoor : Uit al onze discussien : Hoe vaak is nou gebleken dat jou argumenten gegronde argumenten waren ????????? FF helpen een handje helpen bij het geven van't antwoord : NOOIT/GEEN ENKE keer !!]

Als iemands vraag luidt als volg : "Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is ?" , dient jouw antwoord niet te beginnen met "Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53 :" .

Dus probeer het opnieuw mister "lichtje der wereld" . Hmm, of ben je misschien zelf aan het verduisteren ?????? Zou ook goed kunnen ! Hier komt ie :

Jaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaan, yoeeeeeeeeeeehoeeeeeeeeeeeee : ik vroeg je niet of de christelijke interpretatie een "onzin" is of niet maar het volgende :

Wahahahahahahahahaha !! Klasse Eli ! Natuurlijk staat er alleen geschreven dat de zonde van Jis'rael "ALLEEN" afgodendienst is geweest, omdat je de helft van wat ik je schrijf wegmoffeld . Dit schreef ik je :

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?


Die volgens Zacharja Hij Zelf doorstoken zal worden, PERFECT in het plaatje van het gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !


Wahahahahahahahahaha , nog eens klasse Jan !! Maar waar is 99,9 % van wat ik je schreef gebleven ???

Yoeeeeeeehoeeeeeee , ik vroeg je niet naar de "bewijzen" [en natuurlijk zijn dat non bewijzen] die er wel niet zouden zijn dat de Knecht Jesjoea niet kan zijn maar naar de boven stuk .

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu zo jan 25, 2009 6:01 pm

Florin schreef:
Bs'd

Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53

Eliyahu jongen, daar hebben we het nu niet over .

Bs'd

Ik heb het daar wel over.

Dat jij het er niet over hebt dat is jouw probleem.

[FF tussendoor : Uit al onze discussien : Hoe vaak is nou gebleken dat jou argumenten gegronde argumenten waren ????????? FF helpen een handje helpen bij het geven van't antwoord : NOOIT/GEEN ENKE keer !!]

Heb je ook nog wat zinnigs te melden?

Als iemands vraag luidt als volg : "Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is ?" , dient jouw antwoord niet te beginnen met "Waarom JC niet de knecht is in Jesaja 53 :" .

Dus probeer het opnieuw mister "lichtje der wereld" . Hmm, of ben je misschien zelf aan het verduisteren ?????? Zou ook goed kunnen ! Hier komt ie :

Jaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaan, yoeeeeeeeeeeehoeeeeeeeeeeeee : ik vroeg je niet of de christelijke interpretatie een "onzin" is of niet maar het volgende :

Ik heb jouw al een miljoen keer gevraagd of je wat bewijs of ook maar een aanwijzing wil geven uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt.

Daar is NOOIT antwoord gekomen.

Waarom zou ik tijd en energie gaan verspillen aan een absurde discussie waarvan ik al heb laten zien dat het christelijke standpunt onmogelijk is, en waarvan nu onderhand wel duidelijk is dat de christenen GEEN ENKEL bewijs hebben?

Geef eerst is wat bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt, en dan praten we verder.Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin zo jan 25, 2009 7:21 pm

Ik heb jouw al een miljoen keer gevraagd of je wat bewijs of ook maar een aanwijzing wil geven uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt.

Daar is NOOIT antwoord gekomen.

Waarom zou ik tijd en energie gaan verspillen aan een absurde discussie waarvan ik al heb laten zien dat het christelijke standpunt onmogelijk is, en waarvan nu onderhand wel duidelijk is dat de christenen GEEN ENKEL bewijs hebben?

Geef eerst is wat bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt, en dan praten we verder.Eliyahu[/quote]

En ik heb jouw een miljoen keer de bewijs gegeven dat de Kecht uit Jesaja 53 nooit het volk Jis'rael kan zijn maar de God van Jis'rael Zelf, Die tevens volgens Zacharias 12 + de orthodoxe commentatoren, de Messias van Jis'rael en de werld Zelf is, en een miljoen keer ben je daar niet op ingegaan . Voor het laatst heb ik je dat nog 2 dagen geleden geschreven/gevraagd hoe het zit . Maar misschien heb je dat een miljoen keer over het hoofd gezien dus hier komt ie weer :

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?


De God van Jis'rael Zelf, Die volgens Zacharja 12:10 Hij Zelf doorstoken zal worden, past PERFECT in het plaatje van de gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Florin zo jan 25, 2009 7:24 pm

Even wat duidelijker :

Ik heb jouw al een miljoen keer gevraagd of je wat bewijs of ook maar een aanwijzing wil geven uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt.

Daar is NOOIT antwoord gekomen.

Waarom zou ik tijd en energie gaan verspillen aan een absurde discussie waarvan ik al heb laten zien dat het christelijke standpunt onmogelijk is, en waarvan nu onderhand wel duidelijk is dat de christenen GEEN ENKEL bewijs hebben?

Geef eerst is wat bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt, en dan praten we verder.Eliyahu

En ik heb jouw een miljoen keer de bewijs gegeven dat de Kecht uit Jesaja 53 nooit het volk Jis'rael kan zijn maar de God van Jis'rael Zelf, Die tevens volgens Zacharias 12 + de orthodoxe commentatoren, de Messias van Jis'rael en de werld Zelf is, en een miljoen keer ben je daar niet op ingegaan . Voor het laatst heb ik je dat nog 2 dagen geleden geschreven/gevraagd hoe het zit . Maar misschien heb je dat een miljoen keer over het hoofd gezien dus hier komt ie weer :

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?


De God van Jis'rael Zelf, Die volgens Zacharja 12:10 Hij Zelf doorstoken zal worden, past PERFECT in het plaatje van de gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Eliyahu vr jan 27, 2012 1:48 pm

Florin schreef:Even wat duidelijker :

Ik heb jouw al een miljoen keer gevraagd of je wat bewijs of ook maar een aanwijzing wil geven uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt.

Daar is NOOIT antwoord gekomen.

Waarom zou ik tijd en energie gaan verspillen aan een absurde discussie waarvan ik al heb laten zien dat het christelijke standpunt onmogelijk is, en waarvan nu onderhand wel duidelijk is dat de christenen GEEN ENKEL bewijs hebben?

Geef eerst is wat bewijs uit het OT dat Jesaja 53 over de messias spreekt, en dan praten we verder.Eliyahu

En ik heb jouw een miljoen keer de bewijs gegeven dat de Kecht uit Jesaja 53 nooit het volk Jis'rael kan zijn maar de God van Jis'rael Zelf, Die tevens volgens Zacharias 12 + de orthodoxe commentatoren, de Messias van Jis'rael en de werld Zelf is, en een miljoen keer ben je daar niet op ingegaan . Voor het laatst heb ik je dat nog 2 dagen geleden geschreven/gevraagd hoe het zit . Maar misschien heb je dat een miljoen keer over het hoofd gezien dus hier komt ie weer :

In Miecha 6:12 [Miecha profeteerde in't zelfde tijd als Jesjajahoe !!] staat er van het volk Jis'rael geschreven :

"אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו-שקר ולשונם רמיה בפיהם"

De NBG vertaald het wel goed , dus ik citeer daaruit :

"Haar rijken zijn vol geweld [Heb : "chamas"], en haar inwoners spreken leugen, en hun tong in hun mond is bedrog.

Nou mijn vraag is aan de hand van wat het Woord van God zegt : Hoe kan de Knecht uit Jesjajahoe 53 het volk Jis'rael zijn als van hun geschreven staat dat "haar rijken vol geweld zijn" , "haar inwoners spreken leugen" en dat "hun tong in hun mond bedrog is" ?

Bs'd

"De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hen verschrikken." Zef 3:13

Nogmaals Eliyahu : Ik vraag niet om vragen maar om een uitleg hoe het allemaal kan dat de Knecht uit Jesjajahoe 53 Die geen geweld heeft gedaan en in Wiens mond geen bedrog is geweest, de knecht Is'rael kan zijn Die volgens de Tenach wel geweld heeft gedaan en in diens mond wel bedrog is geweest ?

JC veegde met een zweep met geweld het tempelplein schoon. Hoe kan hij passen in de geweldloze knecht?

Ken je de uitdrukking: "Als een schaap ter slachting?

Zie hier wat de Psalmist er van zegt: "Gij hebt ons overgeleverd als slachtvee,"

"Waarlijk, om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden gerekend als slachtschapen." Psalm 44

De God van Jis'rael Zelf, Die volgens Zacharja 12:10 Hij Zelf doorstoken zal worden, past PERFECT in het plaatje van de gaaf/perfect Knecht uit Jesjajahoe 53 en niet Jis'rael of wie dan ook !

Florin

Er wordt geen God doorstoken in Zach 12:10.

Zie hier wat er loos is in Zach 12:10: https://sites.google.com/site/bergzion/et-asherEliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

De Knecht uit Jesaja 53 Empty Re: De Knecht uit Jesaja 53

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum