Waarheid
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

- Jesaja 53 -

5 plaatsers

Pagina 1 van 2 1, 2  Volgende

Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 12:28 pm

Bs'd

Dus jij denkt dat Jesaja 53 over de messias spreekt.

Ik denk dat het niet over de messias spreekt.

Zou jij argumenten willen aandragen waarom het volgens jouw over de messias spreekt?


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Nathanael vr jun 13, 2008 1:41 pm

Nee. Dat wil ik niet. Ontkracht het maar, voor mij is het duidelijk een messiaanse profetie.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 1:59 pm

Nathanael schreef:Nee. Dat wil ik niet. Ontkracht het maar, voor mij is het duidelijk een messiaanse profetie.

Bs'd

Maar als het zo duidelijk is, dan kan je toch wel argumenten aandragen daarvoor?

Mijn ontkrachting is: Het spreekt over het volk Israel; de knecht is Israel.

En als het over het volk Israel gaat, dan gaat het niet over de messias.


Eliyahu.
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia vr jun 13, 2008 2:45 pm

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. 10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Dus we zien dat de “eved” (knecht) zeer hoog in aanzien zal zijn. Maar eerst moet hij een lijdensweg doorstaan. Hij zal eerst moeten lijden tot hij bijna niet menselijk eruit ziet en dan zal hij worden verhoogd en zullen koningen en volken hem dienen. Wie past hier beter in het plaatje: Israël of Yeshua?,

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 3:07 pm

Mia schreef:Dus we zien dat de “eved” (knecht) zeer hoog in aanzien zal zijn. Maar eerst moet hij een lijdensweg doorstaan. Hij zal eerst moeten lijden tot hij bijna niet menselijk eruit ziet en dan zal hij worden verhoogd en zullen koningen en volken hem dienen. Wie past hier beter in het plaatje: Israël of Yeshua?,

Mia

Bs'd

Ik zeg: Israel. Want Israel gaat eerst door een lijdensweg, en zal later zeer verhoogd worden: "3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking. 4 Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; 6 maar gij zult priesters des HEREN heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. 7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. 9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de HERE gezegend heeft.
10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. 11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken." Jes 61

Overigens zien de moslims in Jesaja hun profeet Mohammed, zie hier: http://www.jews-for-allah.org/Muhammad-and-Judaism/the-Jewish-Bible/Muhammad-in-Isaiah42.htm

En hier: http://www.answering-christianity.com/predict.htm

Dus in principe kan iedereen er in zien wie hij of zij er maar in wil zien.

Dus ik denk dat het belangrijk is om met wat textuele bewijzen te komen, bij voorkeur uit Jesaja, maar mag ook uit de rest van het OT, dat het spreekt over wie jij denkt dat het spreekt.

Daarom vraag ik: Kan jij enige argumenten of bewijzen aandragen dat Jesaja 53 over de messias of over JC spreekt?Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia vr jun 13, 2008 3:20 pm

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

is Yisraël genezen, Is er vrede

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 3:39 pm

Mia schreef:Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

is Yisraël genezen, Is er vrede

Mia

Bs'd

Datzelfde argument kan ik gebruiken. Als door JC er vrede en genezing is gekomen, waar is die vrede? Waar is de genezing?

Waarom worden er dagelijks christenen vermoord in oorlogen? Waarom gaan er dagelijks oprechte christenen dood aan kanker en andere ziekten? Waar is de genezing?

En er zijn meer redenen waarom JC er niet in past:

“Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn;” Het christendom gelooft dat dit JC is. Het christendom gelooft dat JC de ene God is. Dus God is niet alleen zijn eigen zoon en tegelijkertijd zijn eigen vader, maar ook nog is zijn eigen knecht?

“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning”
Wanneer was dit ook al weer het geval met JC?

“Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte”
Wanneer was JC ziek?

“ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”
Was hij volgens het NT niet een zeer geziene prediker die te midden van een grote schare aanhangers zijn intrede in Jeruzalem maakte?

“als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”
Deed zijn mond niet open? “En toen Hij dit zeide, gaf een van de dienaars, die erbij stond, Jezus een slag in het gelaat en zeide: Antwoordt Gij zó de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” Joh 18:22

Toen hij aan het kruis hing klaagde hij God, dat is zichzelf, aan. Hij vroeg: Waarom heb ik mezelf verlaten? “En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Markus 15:34

Hoe bedoelt u: “Hij deed zijn mond niet open”?


“Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hen geweest.”

Dit is het duidelijkste bewijs dat het niet over de messias kan gaan: Er staat: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op HEN (meervoud) geweest”
Dit is de zoveelste christelijke misvertaling. Het meervoud past hier natuurlijk niet in het cristelijke straatje, en daarom wordt er een enkelvoud van gemaakt. Maar hier is het dus heel duidelijk dat het volk Israel werd gestraft voor de zonden van het volk Israel.
Het hebreeuwse woord wat hier gebruikt is is “lamo”, en het betekent “voor hun”.

Voor de liefhebber; het woord "lamo" is ook te vinden in o.a: Genesis 9:26-27: “Ook sprak hij: Geloofd zij de Heer, de god van Sem, en Kanaan zij HUN tot slaaf! God breide Jafeth uit; hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij HUN tot slaaf!”
Deut 32:32 + 35, “hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn HUN trossen.” Letterlijk: “bittere trossen zijn er VOOR HEN”
“snel komt nader wat OVER HEN is beschikt.”
Deut 33:2; “Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en OVER HEN opgegaan uit Seïr;”
Het woord “lamo”, hetgeen betekent “voor hun” of “op hun” wordt verder nog gebruikt in Jesaja 16:4, 26:14 + 16, 35:8, Psalm 119:165, en andere plaatsen.

“En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn stervens”.
Wederom een meervoud wat aangeeft dat het niet over 1 persoon kan gaan. De meeste vertalingen geven hier het woord “dood”, enkelvoud. Maar het woord “dood” staat toch echt in het meervoud.

Als je gelooft dat deze tekst gaat over een heel volk dan zijn die meervouden geen probleem, maar als je wil volhouden dat het over de messias gaat, dan zit je dus in de problemen. Tenzij natuurlijk het christendom nu gaat beweren dat God niet 1 keer maar meerdere keren is doodgegaan.

“bij goddelozen werd zijn graf gesteld, bij onderdrukkers zijn grafheuvel, hoewel hij geen geweld had gepleegd”
Geen geweld gepleegd? “En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.” Joh 2:15

“Maar het behaagde J-H-W-H hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.”
Dus het was de wil van God om zichzelf te verbrijzelen?

“Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” God maakt zichzelf een schuldoffer om zichzelf te verzoenen?
God is zo boos op zijn zondige schepselen dat hij ze pas kan vergeven als hij zijn schepselen godsmoord heeft laten plegen, als hij zichzelf heeft laten slachten door zijn schepselen, dan is het OK en kan hij ze wel vergeven?

“zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben”
JC ziet zijn nakomelingen? Hij was nooit getrouwd; hoe deed ie dat?
Een lang leven hebben? God had een lang leven? Maar hij werd vermoord toen hij net 30 was???

“Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen”
God geeft zichzelf buit tezamen met machtigen? Wanneer is dat JC ten deel gevallen?

En dit alles terwijl er TOTAAL GEEN BIJBELS BEWIJS IS dat Jesaja 53 over de messias spreekt???

Terwijl de messias NERGENS in Jesaja, NERGENS in het hele OT aangeduid wordt als "de knecht van God"???


Het lijkt me dat de christelijk aanname dat het over de messias gaat op niets gebaseerd is.


Eliyahu


Laatst aangepast door Eliyahu op vr jun 13, 2008 4:44 pm; in totaal 1 keer bewerkt
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia vr jun 13, 2008 3:53 pm

Yeshua kwam als ben Jozef, als de lijdende knecht zoals Yesaja 53 aangeeft,
Yeshua zal wederkomen als de ben David, eerst zal hij nog afrekenen met Amelek, hetgeen Yisraël hebben nagelate, Zij hadden de opdracht Amelek te verslaan, daardoor is al die ellende ontstaan
Yeshua is niet Jullie vijand, hij kwam voor de zijne, maar de zijne wilde hem niet (gelukkig niet allemaal' zie 3000 bij shavuot, en het werden er later 5000 ) die hadden het begrepen,
Maar daardoor is het heil nu naar de heidenen gegaan, en uiteindelijk zal gans Yisraël HEM gaan erkennen, en onder weeklagen als ze HEM gaan zien die doorboordt is geworden, EN WEES dankbaar , Voor onze zonde, ook de mijne ,want je moet toegeven , niemand kan en kon de geboden houden, dat leert ook de uittocht van EGYPTE, meerdere malen werd Yisraël zwaar gestraft, je ziet het ook aan het ballingschap van de Twaalf stammen
De tijd van straf is bijna voorbij, Hef je hoofd omhoog , HIJ zal komen, en zijn voeten zetten op de olijfberg,
Laten we opgaan naar Sion, want vandaar is het Heil
Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia vr jun 13, 2008 3:58 pm

De qal is de gewone vorm en de nif´al is de passieve vorm ervan. Zo wordt bijvoorbeeld “naga” (slaan) in de qal, “niega” (geslagen worden) in de nif´al. In de pi´el krijgt het een diepere betekenis dan in de nif´al en wordt het “niegga” (kwellen, teisteren, bedroeven) en is de passieve vorm van de pi´el, de pu´al en krijgen we “nugga” (gekweld worden, geteisterd worden, bedroefd worden). Dus als we dit toepassen krijgen we of “niega lamo” (hij werd voor hen geslagen) of krijgen we de pu´al “nugga lamo” (hij werd gekweld voor hen). Er is dus helemaal geen enkele probleem in de tekst. Buiten dit alles moeten we ook constateren dat “lamo” in Jesaja 44:15 ook wordt gebruikt als enkelvoud: “asahu pesel wajjisgar lamo” (hij maakt er een beeld van en buigt ervoor neer). Waarom wordt er dan zo´n probleem gemaakt over “lamo” in Jesaja 53?

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 4:13 pm

Mia schreef:De qal is de gewone vorm en de nif´al is de passieve vorm ervan. Zo wordt bijvoorbeeld “naga” (slaan) in de qal, “niega” (geslagen worden) in de nif´al. In de pi´el krijgt het een diepere betekenis dan in de nif´al en wordt het “niegga” (kwellen, teisteren, bedroeven) en is de passieve vorm van de pi´el, de pu´al en krijgen we “nugga” (gekweld worden, geteisterd worden, bedroefd worden). Dus als we dit toepassen krijgen we of “niega lamo” (hij werd voor hen geslagen) of krijgen we de pu´al “nugga lamo” (hij werd gekweld voor hen). Er is dus helemaal geen enkele probleem in de tekst. Buiten dit alles moeten we ook constateren dat “lamo” in Jesaja 44:15 ook wordt gebruikt als enkelvoud: “asahu pesel wajjisgar lamo” (hij maakt er een beeld van en buigt ervoor neer). Waarom wordt er dan zo´n probleem gemaakt over “lamo” in Jesaja 53?

Mia

Bs'd

De klinkertekens, ingevoegd volgens de joodse traditie, sluiten die mogelijkheid uit.

En in de hele Tenach is die vorm van "nega" niet te vinden.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 4:15 pm

Mia schreef:Yeshua kwam als ben Jozef, als de lijdende knecht zoals Yesaja 53 aangeeft,
Yeshua zal wederkomen als de ben David, eerst zal hij nog afrekenen met Amelek, hetgeen Yisraël hebben nagelate, Zij hadden de opdracht Amelek te verslaan, daardoor is al die ellende ontstaan
Yeshua is niet Jullie vijand, hij kwam voor de zijne, maar de zijne wilde hem niet (gelukkig niet allemaal' zie 3000 bij shavuot, en het werden er later 5000 ) die hadden het begrepen,
Maar daardoor is het heil nu naar de heidenen gegaan, en uiteindelijk zal gans Yisraël HEM gaan erkennen, en onder weeklagen als ze HEM gaan zien die doorboordt is geworden, EN WEES dankbaar , Voor onze zonde, ook de mijne ,want je moet toegeven , niemand kan en kon de geboden houden, dat leert ook de uittocht van EGYPTE, meerdere malen werd Yisraël zwaar gestraft, je ziet het ook aan het ballingschap van de Twaalf stammen
De tijd van straf is bijna voorbij, Hef je hoofd omhoog , HIJ zal komen, en zijn voeten zetten op de olijfberg,
Laten we opgaan naar Sion, want vandaar is het Heil
Mia

Bs'd

Het punt is, Jesaja 53 geeft helemaal niet aan dat er een messias komt.

Er is in Jesaja 53, net als in Jesaja 7, geen messias te vinden.

Dus wederom trekt het christendom een tekst die niet over de messias gaat uit zijn verband, en presenteert het als een messiaanse profetie, wat het dus overduidelijk niet is.

Mocht jij wel blijven volhouden dat het een messiaanse profetie is, geef daar dan bewijzen voor uit de Tenach, of op zijn minst aanwijzingen.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Nathanael vr jun 13, 2008 5:38 pm

Ik zal je later vers voor vers laten zien dat dit over Yeshua gaat. Maar hoe jij hier het volk Israel in ziet is mij echt een raadsel.
Nathanael
Nathanael

Aantal berichten : 36
Leeftijd : 41
Woonplaats : Elburg
Registration date : 12-06-08

http://www.jewsforjesus.org/getsaved

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 5:41 pm

Nathanael schreef:Ik zal je later vers voor vers laten zien dat dit over Yeshua gaat. Maar hoe jij hier het volk Israel in ziet is mij echt een raadsel.

Bs'd

Kijk hier en de schellen zullen je van de ogen vallen: http://bergzion,freewebpage.org/Jesaja53.html


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu vr jun 13, 2008 5:54 pm

Bs’d

Israel als de knecht van God.“Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn.”

Zoals de profeten voorspellen, Israel zal verhoogd worden, zie Jesaja 60, 61, en 62.“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte “

>> De knecht, Israel, was geen natie meer toen ze meerdere malen verstrooid werden. Men heeft zich ontzet over wat het joodse volk ten deel gevallen is, vervolgingen, de kruisvaarders die hele joodse gemeenschappen totaal uitmoordden voordat ze naar het heilige land vertrokken, inclusief vrouwen en kinderen, de christelijke inquisitie, die de nare gewoonte had joden dood te martelen, de holocaust, waarbij het christelijke europa 6 miljoen burgers, waaronder 1.500.000 kinderen op beestachtige wijze vermoordde; er was alle reden om ontzet te zijn over het joodse volk.“zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij.”

>> Men zal stom verbaasd staan wanneer het joodse volk na een verstrooiing van bijna 2000 jaar weer terugkeerd naar het beloofde land en tegen alle verdrukking in weer een staat sticht en een zeer prominente plaats zal gaan innemen onder de volkeren.“Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde;”

>> Met 70 zielen vertrok Jacob naar Egypte, en daar, in de dorre aarde, tegen alle verdrukking in, werd Israel een groot volk.“hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.”

>> Maar het was een volk van slaven, op een beestachtige manier onderdrukt door de egyptenaren, die genocide pleegde op de joodse jongetjes.“Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”

>> In Egypte, maar ook tijdens de ballingschappen, was Israel vertrouwd met rampen: deportaties, martelingen, moordpartijen. Niemand was blij een jood te zijn onder die condities. Het volk Israel werd geminacht, zelfs door de joden zelf, die al die rampen moesten ondergaan.“Waarlijk, onze ziekten droeg hij, en onze smarten heeft hij gedragen; en wij hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.”

>> Doordat Israel afweek van de weg van God kreeg het de straf die daarbij hoorde, zoals we zien door de hele geschiedenis van Israel. Israel droeg de straf die Israel toebedeeld werd. Men nam terecht aan dat Israel door God verdrukt en gestraft werd.“En om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.”

>> Israel werd zwaar gestraft voor de zonden van Israel, en door de straf worden de zonden uitgewist. Dus door de straf is genezing, totale uitwissing van de zonde, gekomen.“Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.”

>> Israel dwaalde af van de wet van God, en God heeft de straf daarvoor op Israel doen neerkomen.“Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”

>> Een goed voorbeeld hiervan is de holocaust. De joden werden werden op grote schaal door hun moordenaars naar de slachtbank geleid. De joden begonnen ondanks dit alles geen terreurcampagnes, ze zeiden niet: “Als we dan toch dood moeten, laten we dan zoveel mogelijk mensen gaan vermoorden, ongeacht of het vrouwen of kinderen zijn” zoals de arabieren nu wel doen. “Ze deden hun mond niet open”.“Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?”

>> Toen Israel overrompeld werd door de vijand en in ballingschap gedreven werd, was het het volk als een natie dood. De natie Israel bestond niet meer.“Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.”

>> Israel gestraft voor de zonden van Israel; een thema wat door het hele OT te zien is.“En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn stervens, omdat hij geen geweld gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.”

>> Israel werd overwonnen door en in ballingschap geleid naar de naties die toen economisch en militair aan de leiding waren. “bij de rijke in zijn stervens”

De reden voor het bestraffen van Israel was afgodendienst, en niet geweld of bedrog.“Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.”

>> God strafte Israel.“Wanneer jij een schuldoffer brengt, zal zijn ziel nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.”

>> Wanneer Israel tot inkeer komt zal Israel voortleven, en God’s plan voor Israel zal voortgang hebben.“Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;”

>> Vanwege het feit dat hij gestraft is voor zijn zonden, “zijn moeitevol lijden”, zijn zijn zonden uitgewist, en kan God’s plan voor Israel doorgaan, en zal Israel dit zien “tot verzadiging toe”.“ door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.”

>> Israel zal door zijn kennis van God en zijn wet, kennis niet geopenbaard aan enig ander volk, vele Israelieten tot een rechtvaardige levenswandel, “vreest God en onderhoudt zijn geboden” brengen, maar als Israel afdwaalt dan zal Israel de straf voor zijn zonden in ontvangst nemen.“Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, en veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.”

>> Israel zal hoogverheven worden, omdat het boete gedaan heeft voor zijn zonden, omdat het (terecht) onder de overtreders geteld is, het de straf voor zijn zonden gedragen heeft, en de rechtvaardigen onder hen gebeden hebben voor de overtreders.Eliyahu.
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Florin za jun 14, 2008 7:34 pm

Hmm , Eliyahu , in jou uitleg over waarom "ha Eved"/"de Knecht" uit Jesjajahoe 53 niet de Mashiach zou zijn maar het volk Jis'rael, vond ik dit zinnetje staan :

"En dit zijn de harde feiten; iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, je kan het niet afschuiven op God of de buurman."

Hoezo deed JHWH niet al onze opstandigheden op de Knecht uit Jesjajahoe 53 komen al er geschreven staat dat :

"WeJHWH hifghia bo et aon koelanoe..."/"En JHWH deed in hem komen al onze ongerechtigheid/zonden" Jesjajahoe 53:6

En wordt in Jesjajahoe 53 dus beschreven hoe "de knecht" , volgens jou het volk Jisrael, gestraft zal worden om zijn zonden ?

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu za jun 14, 2008 7:57 pm

Florin schreef:Hmm , Eliyahu , in jou uitleg over waarom "ha Eved"/"de Knecht" uit Jesjajahoe 53 niet de Mashiach zou zijn maar het volk Jis'rael, vond ik dit zinnetje staan :

"En dit zijn de harde feiten; iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, je kan het niet afschuiven op God of de buurman."

Hoezo deed JHWH niet al onze opstandigheden op de Knecht uit Jesjajahoe 53 komen al er geschreven staat dat :

"WeJHWH hifghia bo et aon koelanoe..."/"En JHWH deed in hem komen al onze ongerechtigheid/zonden" Jesjajahoe 53:6

En wordt in Jesjajahoe 53 dus beschreven hoe "de knecht" , volgens jou het volk Jisrael, gestraft zal worden om zijn zonden ?

Florin

Bs'd

"Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."

"Ons aller ongerechtigheid". Wie is de ons? Dat is het volk Israel. Jesaja spreekt hier namens het volk Israel.

En wie is de "hem", op wil al Israels ongerechtigheden neerkomen? De "hem" is "de knecht".

En wie is de knecht? Dat is het volk Israel.

DUS: Wat we hier zien is dat het volk Israel gestraft werd voor de zonden van het volk Israel. Een concept wat we door de hele Tenach heen tegenkomen.

Het concept dat God gestraft moet worden voor de zonden van Israel is iets dat HELEMAAL NERGENS in de Tenach te vinden is.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia za jun 14, 2008 10:27 pm

Dood en opstanding: In vers 10 wordt onomstotelijk gesproken over de knecht die zijn leven als een schuldoffer zal afleggen en dus zal sterven en dat hij darna nakomelingen/volgelingen zal zien. Dit kan alleen gebeuren door een opstanding na zijn dood. Vaak wordt gezegd dat vers 10 voorwaardelijk is vanwege het woordje “im”. Uit vers 12 blijkt dat hiervan geen sprake is. Vers 12 is afhankelijk van vers 10 en zonder vers 10 kan er geen vers 12 plaatsvinden. Aangezien dit een profetie is, zal het zeker gebeuren. Uit niets blijkt dat dit een voorwaardelijke vers is. Er wordt trouwens in allerlei bewoordingen duidelijk gemaakt dat de knecht in kwestie zal sterven: zijn buitensporig lijden, afgesneden van het land der levenden, als een lam ter slachting, bij de rijken in zijn graf, zijn ziel als schuldoffer, zijn leven uitgegoten in de dood. En toch zal hij daarna volgelingen zien en worden zijn dagen verlengd. Het woordje “im” kan bovendien ook als “wanneer” worden verstaan en dus als zodanig worden vertaald. We zien hiervan voorbeelden in onder andere Jesaja 4:4 en 24:13. In die verzen is het geen dingen die zouden kunnen gebeuren, maar dingen die zullen gebeuren.

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 2:32 pm

Mia schreef:Dood en opstanding: In vers 10 wordt onomstotelijk gesproken over de knecht die zijn leven als een schuldoffer zal afleggen en dus zal sterven en dat hij darna nakomelingen/volgelingen zal zien.

Bs'd

Er staat niet dat hij "nakomelingen/volgelingen" zal zien, wat er staat is dat hij NAKOMELINGEN zal zien.
En nakomelingen is niet hetzelfde als volgelingen.

En aangezien JC helemaal geen nakomelingen had, past JC dus niet in Jesaja 53.

Dit kan alleen gebeuren door een opstanding na zijn dood. [/b]Vaak wordt gezegd dat vers 10 voorwaardelijk is vanwege het woordje “im”. Uit vers 12 blijkt dat hiervan geen sprake is. Vers 12 is afhankelijk van vers 10 en zonder vers 10 kan er geen vers 12 plaatsvinden. Aangezien dit een profetie is, zal het zeker gebeuren. Uit niets blijkt dat dit een voorwaardelijke vers is. Er wordt trouwens in allerlei bewoordingen duidelijk gemaakt dat de knecht in kwestie zal sterven: zijn buitensporig lijden, afgesneden van het land der levenden, als een lam ter slachting, bij de rijken in zijn graf, zijn ziel als schuldoffer, zijn leven uitgegoten in de dood. En toch zal hij daarna volgelingen zien en worden zijn dagen verlengd. Het woordje “im” kan bovendien ook als “wanneer” worden verstaan en dus als zodanig worden vertaald. We zien hiervan voorbeelden in onder andere Jesaja 4:4 en 24:13. In die verzen is het geen dingen die zouden kunnen gebeuren, maar dingen die zullen gebeuren.

Mia

De knecht is een metafoor voor Israel. En toen het volk in ballingschap ging, was Israel als een natie dood.

Nadat Israel terugkwam uit de ballingschap, toen onderging de natie een wederopstanding.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 4:52 pm

Zera: Gezegd wordt dat vers 10 Yeshua automatisch diskwalificeert, omdat er wordt gezegd dat de knecht nakomelingen (zera) zal hebben en Yeshua stierf kinderloos. Zera wordt daarnaast altijd gebruikt met betrekking tot fysieke nakomelingen en nooit metaforisch, althans dat wordt beweerd door de anti-missionaries. Dit is echter niet waar! Zera wordt in de Tenach zowel metaforisch als met betrekking tot generaties (geen fysieke nakomelingenschap) gebruikt. Zo spreekt Jesaja 57:4 van “zera shaqer” (lett. zaad van de leugen). Tenzij we gaan beweren dat “de leugen” echt fysieke kinderen heeft gekregen dan mogen we toch wel concluderen dat zera hier niet letterlijk genomen moet worden genomen. In Psalm 22:31 spreekt de psalmist over “zera ya’avdenu” (zaad zal Hem dienen). Natuurlijk kunnen we hier stellen dat dit om generaties gaat (zo wordt dit althans door joodse vertalingen vertaald) en niet om fysieke nakomelingen van de Eeuwige. We kunnen dus vaststellen dat “zera” ook als metafoor wordt gebruikt in de Tenach en op nakomelingen van een ander kan worden toegepast. Zeker als we nagaan dat Jesaja 53:10 niet gaat over “zijn zaad” (yir’e zero) zal zien, maar dat de knecht gewoon zaad (yir’e zera) zal zien.

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Mia zo jun 15, 2008 4:59 pm

1 Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren. 2 Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. 3 Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren. 4 Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht; en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. 5 Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen: 6 Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën: 7 om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn.

Mia

Mia

Aantal berichten : 40
Registration date : 12-06-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Florin zo jun 15, 2008 6:22 pm

Bs'd

"Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."

"Ons aller ongerechtigheid". Wie is de ons? Dat is het volk Israel. Jesaja spreekt hier namens het volk Israel.

En wie is de "hem", op wil al Israels ongerechtigheden neerkomen? De "hem" is "de knecht".

En wie is de knecht? Dat is het volk Israel.

DUS: Wat we hier zien is dat het volk Israel gestraft werd voor de zonden van het volk Israel. Een concept wat we door de hele Tenach heen tegenkomen.

Het concept dat God gestraft moet worden voor de zonden van Israel is iets dat HELEMAAL NERGENS in de Tenach te vinden is.


Eliyahu

Hmm , wat een boeiende denkwijze ! Ik weet niet of jij wel's de moeite hebt genomen om het hele hoofstuk van Jesjajahoe 53 te lezen en om effe na te denken over wat je leest maar dit staat er :

"Als Hij ( de Eeuwige ) plaatst schuldoffer op zijn ziel..."

Sinds wanneer KAN de zondar zelf ten ASJAAM/SCHULDOFFER worden gesteld opdat de zonde HEM vergeve worde (nogmaals het hoofstuk spreekt niet over de straf van het volk om zijn zonden maar om de zonden van het HELE VOLK die de Knecht DRAGEN ZAL !) ??

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Florin zo jun 15, 2008 6:41 pm

Het spreekt niet over Gods STRAF maar over Zijn GENAADE . Hmm , waaruit concludeer jij dat het hoofstuk over Gods oordeel/straf zou spreken ?

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 6:48 pm

Mia schreef: Zera: Gezegd wordt dat vers 10 Yeshua automatisch diskwalificeert, omdat er wordt gezegd dat de knecht nakomelingen (zera) zal hebben en Yeshua stierf kinderloos. Zera wordt daarnaast altijd gebruikt met betrekking tot fysieke nakomelingen en nooit metaforisch, althans dat wordt beweerd door de anti-missionaries. Dit is echter niet waar! Zera wordt in de Tenach zowel metaforisch als met betrekking tot generaties (geen fysieke nakomelingenschap) gebruikt. Zo spreekt Jesaja 57:4 van “zera shaqer” (lett. zaad van de leugen).

Bs'd

Fout. "zera sheker" kan ook "leugenachtig zaad" betekenen.

Tenzij we gaan beweren dat “de leugen” echt fysieke kinderen heeft gekregen dan mogen we toch wel concluderen dat zera hier niet letterlijk genomen moet worden genomen. In Psalm 22:31 spreekt de psalmist over “zera ya’avdenu” (zaad zal Hem dienen). Natuurlijk kunnen we hier stellen dat dit om generaties gaat (zo wordt dit althans door joodse vertalingen vertaald) en niet om fysieke nakomelingen van de Eeuwige.

Er is dan ook GEEN ENKELE indicatie dat het zou gaan over nakomelingen van God. Dit spreekt natuurlijk gewoon over nakomelingen van Israel. Een hele normale vertaling van de NBG '51: " Het nakroost zal Hem dienen, er zal van de Here verteld worden aan het komende geslacht;"

Dus "zera" betekent gewoon overal "nakomelingen" van vlees en bloed.


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Eliyahu zo jun 15, 2008 7:22 pm

Florin schreef:
Bs'd

"Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."

"Ons aller ongerechtigheid". Wie is de ons? Dat is het volk Israel. Jesaja spreekt hier namens het volk Israel.

En wie is de "hem", op wil al Israels ongerechtigheden neerkomen? De "hem" is "de knecht".

En wie is de knecht? Dat is het volk Israel.

DUS: Wat we hier zien is dat het volk Israel gestraft werd voor de zonden van het volk Israel. Een concept wat we door de hele Tenach heen tegenkomen.

Het concept dat God gestraft moet worden voor de zonden van Israel is iets dat HELEMAAL NERGENS in de Tenach te vinden is.


Eliyahu

Hmm , wat een boeiende denkwijze ! Ik weet niet of jij wel's de moeite hebt genomen om het hele hoofstuk van Jesjajahoe 53 te lezen en om effe na te denken over wat je leest maar dit staat er :

"Als Hij ( de Eeuwige ) plaatst schuldoffer op zijn ziel..."

Sinds wanneer KAN de zondar zelf ten ASJAAM/SCHULDOFFER worden gesteld opdat de zonde HEM vergeve worde (nogmaals het hoofstuk spreekt niet over de straf van het volk om zijn zonden maar om de zonden van het HELE VOLK die de Knecht DRAGEN ZAL !) ??

Florin

Bs'd

"Als Hij ( de Eeuwige ) plaatst schuldoffer op zijn ziel..."

Fout. Dat staat er niet. Wat er staat is: "Als JIJ zijn ziel tot schuldoffer zal stellen..."

Het is dus ISRAEL wat ZICHZELF tot schuldoffer moet stellen.

Het spreekt over de zonden van het volk Israel die de knecht = Israel dragen zal.

Dus wat we zien is dat Israel gestraft wordt voor de zonden van Israel.

Ik zie het probleem niet.

Wat ik wel zie is een hele hoop problemen als je wilt zeggen dat JC de knecht is, zie hier:

“Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn;” Het christendom gelooft dat dit JC is. Het christendom gelooft dat JC de ene God is. Dus God is zijn eigen knecht?“Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning”

Wanneer was dit ook al weer het geval met JC?“Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte”

Wanneer was JC ziek?“ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.”

Was hij volgens het NT niet een zeer geziene prediker die te midden van een grote schare aanhangers zijn intrede in Jeruzalem maakte?“als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”

Deed zijn mond niet open? “En toen Hij dit zeide, gaf een van de dienaars, die erbij stond, Jezus een slag in het gelaat en zeide: Antwoordt Gij zó de hogepriester? Jezus antwoordde hem: Indien Ik verkeerd gesproken heb, geef aan wat verkeerd was, maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?” Joh 18:22

Toen hij aan het kruis hing klaagde hij God, dat is zichzelf, aan. Hij vroeg: Waarom heb ik mezelf verlaten? “En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Markus 15:34

Hoe bedoelt u: “Hij deed zijn mond niet open”?“Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hen geweest.”

Dit is het duidelijkste bewijs dat het niet over de messias kan gaan: Er staat: “Om de overtreding van mijn volk is de plaag op HEN (meervoud) geweest”

Dit is de zoveelste christelijke misvertaling. Het meervoud past hier natuurlijk niet in het cristelijke straatje, en daarom wordt er een enkelvoud van gemaakt. Maar hier is het dus heel duidelijk dat het volk Israel werd gestraft voor de zonden van het volk Israel.

Het hebreeuwse woord wat hier gebruikt is is “lamo”, en het betekent “voor hun”.

Voor de liefhebber; het woord "lamo" is ook te vinden in o.a: Genesis 9:26-27: “Ook sprak hij: Geloofd zij de Heer, de god van Sem, en Kanaan zij HUN tot slaaf! God breide Jafeth uit; hij wone in Sems tenten, en Kanaan zij HUN tot slaaf!”
Deut 32:32 + 35, “hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn HUN trossen.” Letterlijk: “bittere trossen zijn er VOOR HEN”

“snel komt nader wat OVER HEN is beschikt.”

Deut 33:2; “Hij zeide: De HERE is gekomen van Sinai en OVER HEN opgegaan uit Seïr;”

Het woord “lamo”, hetgeen betekent “voor hun” of “op hun” wordt verder nog gebruikt in Jesaja 16:4, 26:14 + 16, 35:8, Psalm 119:165, en andere plaatsen.


“En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn stervens”.

Wederom een meervoud wat aangeeft dat het niet over 1 persoon kan gaan. De meeste vertalingen geven hier het woord “dood”, enkelvoud. Maar het woord “dood” staat toch echt in het meervoud.

Als je gelooft dat deze tekst gaat over een heel volk dan zijn die meervouden geen probleem, maar als je wil volhouden dat het over de messias gaat, dan zit je dus in de problemen. Tenzij natuurlijk het christendom nu gaat beweren dat God niet 1 keer maar meerdere keren is doodgegaan.“bij goddelozen werd zijn graf gesteld, bij onderdrukkers zijn grafheuvel, hoewel hij geen geweld had gepleegd”

Geen geweld gepleegd? “En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.” Joh 2:15“Maar het behaagde J-H-W-H hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.”

Dus het was de wil van God om zichzelf te verbrijzelen?“Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben” God maakt zichzelf een schuldoffer om zichzelf te verzoenen?

God is zo boos op zijn zondige schepselen dat hij ze pas kan vergeven als hij zijn schepselen godsmoord heeft laten plegen, als hij zichzelf heeft laten slachten door zijn schepselen, dan is het OK en kan hij ze wel vergeven?“zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben”

JC ziet zijn nakomelingen? Hij was nooit getrouwd; hoe deed ie dat?

Een lang leven hebben? God had een lang leven? Maar hij werd vermoord toen hij net 30 was???“Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen”

God geeft zichzelf buit tezamen met machtigen? Wanneer is dat JC ten deel gevallen?En dit alles terwijl er TOTAAL GEEN BIJBELS BEWIJS IS dat Jesaja 53 over de messias spreekt???


Terwijl de messias NERGENS in Jesaja, NERGENS in het hele OT aangeduid wordt als "de knecht van God"???


Eliyahu
Eliyahu
Eliyahu

Aantal berichten : 96
Woonplaats : Judea
Registration date : 23-05-08

http://BergZion.notlong.com

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Florin zo jun 15, 2008 7:36 pm

Eliyahu schreef:
Florin schreef:
Bs'd

"Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."

"Ons aller ongerechtigheid". Wie is de ons? Dat is het volk Israel. Jesaja spreekt hier namens het volk Israel.

En wie is de "hem", op wil al Israels ongerechtigheden neerkomen? De "hem" is "de knecht".

En wie is de knecht? Dat is het volk Israel.

DUS: Wat we hier zien is dat het volk Israel gestraft werd voor de zonden van het volk Israel. Een concept wat we door de hele Tenach heen tegenkomen.

Het concept dat God gestraft moet worden voor de zonden van Israel is iets dat HELEMAAL NERGENS in de Tenach te vinden is.


Eliyahu

Hmm , wat een boeiende denkwijze ! Ik weet niet of jij wel's de moeite hebt genomen om het hele hoofstuk van Jesjajahoe 53 te lezen en om effe na te denken over wat je leest maar dit staat er :

"Als Hij ( de Eeuwige ) plaatst schuldoffer op zijn ziel..."

Sinds wanneer KAN de zondar zelf ten ASJAAM/SCHULDOFFER worden gesteld opdat de zonde HEM vergeve worde (nogmaals het hoofstuk spreekt niet over de straf van het volk om zijn zonden maar om de zonden van het HELE VOLK die de Knecht DRAGEN ZAL !) ??

Florin

Bs'd

"Als Hij ( de Eeuwige ) plaatst schuldoffer op zijn ziel..."

Fout. Dat staat er niet. Wat er staat is: "Als JIJ zijn ziel tot schuldoffer zal stellen..."

Het is dus ISRAEL wat ZICHZELF tot schuldoffer moet stellen.

Het spreekt over de zonden van het volk Israel die de knecht = Israel dragen zal.

Dus wat we zien is dat Israel gestraft wordt voor de zonden van Israel.

Ik zie het probleem niet.

Eliyahu

Ik had je geciteerd hoe de NBG "taasiem" vertaalt maar "jij zult plaatsen" is de goede vertaling . Maar je beantwoord m'n vraag niet, namelijk :

Sinds wanneer KAN de zondar zelf ten ASJAAM/SCHULDOFFER worden gesteld opdat de zonde hem vergeve worde (nogmaals het hoofstuk spreekt niet over de straf van het volk om zijn zonden maar om de zonden van het HELE VOLK die de Knecht DRAGEN ZAL !) ??

Florin

Florin

Aantal berichten : 44
Registration date : 24-05-08

Terug naar boven Ga naar beneden

- Jesaja 53 - Empty Re: - Jesaja 53 -

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Pagina 1 van 2 1, 2  Volgende

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum